برگزاری برنامه فوتسال

جزئیات رویداد

طبق روال همیشگی جمعه ها ، ما این جمعه هم برنامه ی هفتگی فوتبال کودکان برگزار شد. بعد از ورود به فصل پاییز و با توجه به باران های متداول در شهر رشت تصمیم بر این شد که مکان برگزاری فوتبال از زمین چمن چمران به سالن مجموعه ی آتش نشانی واقع در میدان رازی انتقال یابد… برنامه ی جمعه، ۳۰/مهر ماه با حضور ۳۵ نفر از کودکان و ۱۰ نفر از داوطلبین مؤسسه حامیان کودکان کار برگزار شد. کودکان به همراه برخی داوطلبین به ۶ گروه ۶ نفره تقسیم شدند و به بازی پرداختند. در این بین سایر داوطلبین به ارتباط گیری با کودکان و پر کردن فرم های جمعیت مشغول بودند. تغذیه این هفته ی کودکان را گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه گیلان تقبل کرده بودند و در این برنامه هم حضور داشتند . این برنامه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ بعد از ظهر به طول انجامید. با تشکر از داوطلبین بامداد ، آقای پور احمد، آقای محمودی و تشکر ویژه از دانشجویان پزشکی دانشگاه گیلان که همراه ما بودند.

 • کمک به مشاوران ارشد در پروژه ها:
 • اشتراک گذاری بهترین شیوه ها:

ماموریت رویداد

چند میلیون نفر در جهان آب کثیف می نوشند تلاش ما بر این است که آب رسانی به مناطق محروم را تامین کنیم.

چشم انداز رویداد

چند میلیون نفر در جهان آب کثیف می نوشند تلاش ما بر این است که آب رسانی به مناطق محروم را تامین کنیم.

چشم انداز رویداد

چند میلیون نفر در جهان آب کثیف می نوشند تلاش ما بر این است که آب رسانی به مناطق محروم را تامین کنیم.

 • آب سالم
 • غذا سالم
 • آموزش رایگان
  ۰۲ بهمن
  برگزاری برنامه فوتسال
  • محل: زمین چمن چمران